XXXIX CONCURSO DE KARAOKÊ VILA MORAES

Mensagem de Tiyomi Takase representando da UPK
Jurados:
Irene Sacayemura (presidente), Cláudio Tsutiya e Takako Suguita

Jurada Profª. Irene Sacayemura
Jurado Prof. Cláudio Tsutiya
Jurada Profª. Takako Suguita
Contagem de Pontos: Kimiko Taniguchi e Américo Ishiy
Recepção de Mídia: Mafalda Takiyama e Tizuko Fujita
Show de Terumi Takano
Show de Shoko Nozawa
Show de Emílio Goto
Issamu Tsumura
Celia Kanamori
Kazuo Sekito
Shinji Kanamori
Luzia Matsuo
Tiyomi Takase
Kazue Takahira
Paulo Kenji Maeda
Lucy Hino
Rosa Matsubara
Hisako Sakamoto

Be the first to comment on "XXXIX CONCURSO DE KARAOKÊ VILA MORAES"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*