Diretoria da UPK Gestão 2022-2024

PRESIDENTE TIYOMI TAKASE
1° Vice-PRESIDENTE  PEDRO ISAMU MIZUTANI
2° Vice-PRESIDENTE  NEUZA SATO
3° Vice-PRESIDENTE  DÉCIO KAWAZOE
1° TESOUREIRO  ARLINDO EIJI ITO
2° TESOUREIRO ISAO ITO
3° TESOUREIRO JUNZO SUGISAKI
1° SECRETARIO  EIKO HOJO
2° SECRETARIO  RURIKO OSAKO
3° SECRETARIO  JUNKO TANAKA
   
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL HELIO YAMAOKA
Vice-PRESIDENTE CONSELHO FISCAL ANTONIO TOSHIO KIYOHARA
   
SUPLENTE CONSELHO FISCAL MASAHIRO NISHIKAWA
SUPLENTE CONSELHO FISCAL KATSUTOSHI KURATOME
SUPLENTE CONSELHO FISCAL AQUICO TAGUCHI MIYAMURA
   
EXTRA ESTATUTÁRIO  
   
VICE-PRESIDENTE SÃO PAULO CAPITAL MÁRIO HIDESHIMA
VICE-PRESIDENTE GRANDE SÃO PAULO YOSHIAKI SHINDE
VICE-PRESIDENTE INTERIOR YOKO UEITE
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA MÁRIO HIDESHIMA
  ARNALDO TACHIBANA
DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS ATUO YAMASHITA
  MORIO MINAMI
DIRETORIA JURÍDICA AKEMI OKAMOTO
DIRETORIA EXECUTIVA ANGELAISA TOYOTA
  AQUICO TAGUCHI MIYAMURA
  CLAUDIA MIDORI
  EISO HASSUNUMA
  ELIANE USHIWATA
  JOOJI IZUMI
  JORGE HIDAKA
  KATSUTOSHI KURATOME
  KIMIO SUZUKI
  KAZUO SEKITO
  LENI YAMASHITA
  LINCON HAYASHI
  MARINA TSUDA
  MASAHIRO NISHIKAWA
  MAYUMI TAKAHASHI
  MIEKO NAGAYOSHI
  ODUVALDO ADATIHARA
  OLGA KYONO
  PAULA HIRAMA
  ROSANA SASAKI
  TETSUO YOSHIMOTO

Conselho de Administração

PEDRO ISAMU MIZUTANI
ELZO SIGUETA
TOSHIO YAMAO
LUIZ YUKI
MASSAO KAMIOKA

Conselho de Honra

CECÍLIA OHIRA
MASAKO ISHIHARA