Diretoria da UPK

Diretoria gestão 2022/2024 – UPK

PRESIDENTETIYOMI TAKASE
1° Vice-PRESIDENTE PEDRO ISAMU MIZUTANI
2° Vice-PRESIDENTE NEUZA SATO
3° Vice-PRESIDENTE DÉCIO KAWAZOE
1° TESOUREIRO ARLINDO EIJI ITO
2° TESOUREIROISAO ITO
3° TESOUREIROJUNZO SUGISAKI
1° SECRETARIO EIKO HOJO
2° SECRETARIO RURIKO OSAKO
3° SECRETARIO JUNKO TANAKA
  
PRESIDENTE CONSELHO FISCALHELIO YAMAOKA
Vice-PRESIDENTE CONSELHO FISCALANTONIO TOSHIO KIYOHARA
Vice-PRESIDENTE CONSELHO FISCALJORGE DOZONO
  
SUPLENTE CONSELHO FISCALMASAHIRO NISHIKAWA
SUPLENTE CONSELHO FISCALKATSUTOSHI KURATOME
SUPLENTE CONSELHO FISCALAQUICO TAGUCHI MIYAMURA
  
EXTRA ESTATUTÁRIA 
  
VICE-PRESIDENTE SÃO PAULO CAPITALMÁRIO HIDESHIMA
VICE-PRESIDENTE GRANDE SÃO PAULOYOSHIAKI SHINDE
VICE-PRESIDENTE INTERIORYOKO UEITE
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURAMÁRIO HIDESHIMA
 ARNALDO TACHIBANA
DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICASATUO YAMASHITA
 MORIO MINAMI
DIRETORIA JURÍDICAAKEMI OKAMOTO
DIRETORIA EXECUTIVAANGELAISA TOYOTA
AQUICO TAGUCHI MIYAMURA
CLAUDIA MIDORI
EISO HASSUNUMA
ELIANE USHIWATA
JOOJI IZUMI
JORGE HIDAKA
KATSUTOSHI KURATOME
KIMIO SUZUKI
KAZUO SEKITO
LENI YAMASHITA
LINCON HAYASHI
MARINA TSUDA
MASAHIRO NISHIKAWA
MAYUMI TAKAHASHI
MIEKO NAGAYOSHI
ODUVALDO ADATIHARA
OLGA KYONO
PAULA HIRAMA
ROSANA SASAKI
TETSUO YOSHIMOTO

Conselho de Administração

PEDRO ISAMU MIZUTANI
ELZO SIGUETA
TOSHIO YAMAO
LUIZ YUKI
MASSAO KAMIOKA

Conselho de Honra

CECÍLIA OHIRA
MASAKO ISHIHARA