30º NAK ITAIM PAULISTA KARAOKE TAIKAI

CATEGORIACANTOR
B – 6OBA YUDI
B – 5SHIMABUKURO CHIEMI
B – 4 / 3SENDA BETH
A – 9 / 8AKAGUI MASSATOSHI
A – 7SHIMOMI YOKO
A – 6SAITO SHIZUKO
ESP. 10 / 9KOBAYASHI NORIKO
ESP. 8URIU KAZUKO
ESP. 7MIYAKAWA TISATO
ESP. 6NAKANO ROSA
EXTRA 10 / 9TAKUMI TOMIKO
EXTRA 8SAITO ISSAMU
EXTRA 7YUI KAZUNAO
S. EXTRA  10 / 9SAKAKIBARA SHINJI
S. EXTRA  8HADA YOSHIRO
S.EXTRA 7TAKEHISA YOSHIMORI
OMOIDE B – 6OBA YUJI
OMOIDE B – 5 / 4 / 3HATADA ITIRO
OMOIDE A – 9 / 8 / 7NOBUKAWA KAZUKO
OMOIDE A – 6 / 5 / 4 / 3TANIKAWA FRANCISCO
OMODE ESP 10 / 9 / 8TAMANAGA YUKIO
OMOIDE ESP  7 / 6MIYATA YAEKO
OMOIDE EXT 10 / 9HAYAKAWA TADAYOSHI
OMOIDE EXT 8IMAMURA KAZUYUKI
OMOIDE EXT 7TAKEDA AKEMI
OMOIDE S.EXT 8HADA YOSHIRO
OMOIDE S.EXT 7NAKASHIMA MITSU
EXTRA 6 GR1MIFUNE TACAAQUI
EXTRA 6 GR 2SATO SHIZUKO
A – 5 / 4OKUHAMA NORIYUKI
A – 3 / 2 / 1SHIOTSUKA PATRICIA MIDORI
ESP. 5UEHARA AKIKO
ESP. 4 / 3ITO NAOMI
EXTRA 5NAKAMURA TIZUYO
EXTRA 4UEDA PAULO
EXTRA 3 / 2SAIKI MARGARIDA
OMOIDE EXT 6 GR 1 / 2MIFUNE TACAAQUI
OMOIDE ESP 5YAMAMOTO JORGE   M.
OMOIDE ESP 4 / 3 / 2MIYAKE REGINA
OMIDE EXTRA 5 / 4KANDA KLEUZA
OMOIDE S.EXT 6 / 5 / 4SAKAI YASUKO
S.EXTRA 6 / 5 / 4IKEGAMI MITIKO