E

NomeMúsicaDataTaikaiCategoriaNº. Cand.
EDNA TAKACO BENITESSANS TOI MAMIE44135Alexandre HayafujiA 512
EDNA TAKACO BENITESSANS TOI MAMIE44170Nobuhiro HIrataA5 20
EDUARDO ESAKIOIRASE44177KanteOkêOM ESP G212
EDUARDO ITOSANSHIN NO HANA44170Nobuhiro HIrataA311
EDUARDO KANAIOTOKO NO RYUGI44094Nipo CampinasA GRUPO 112
EICHI SUGAHARANAMIDA NO HANABUTAI44296 I   Taikai ONLINE KARAOKES EXTRA 10
EICHI SUGAHARAOTOKO BASHI44164Centro, Oeste, Sul IISEXTRA 913
EIICHI SUGAHARAMIREN NO KAZE GA FUKU44289Renato Chibana 2021S.Extra-105
EIICHI SUGAHARAMIREN NO KAZEGA FUKU443031º Higashi Karaokê Taikai – Versão VirtualSUPER EXTRA 104
EIICHI SUGAHARANAMIDA NO HANA BUTAI44248II Alexandre HayafujiSUPER EXTRA 103
EIICHI SUGAHARANAMIDA NO HANA BUTAI44261I Centro-OesteSUP EXT 104
EIICHI SUGAHARAONNA GAWA44170Nobuhiro HIrataSUPER EXTRA 10 3
EIICHI SUGAHARAOTOKO GOKORO44059ABCD E BX SSUPER EXTRA 9 / 8
EIICHI SUGAHARAOTOKO GOKORO44135Alexandre HayafujiSUPER EXTRA 105
EIICHI SUGAHARAOTOKO GOKORO44177KanteOkêSUP EXT 103
EIKO HOJOYUKI NO ZESHO44177KanteOkêSUP EXT 613
EIKO KOBOINOTI KURENAI44289Renato Chibana 2021Extra-101
EIKO KOBOKOHAN NO YADO44135Alexandre HayafujiEXTRA 101
EIKO KOBOKOHAN NO YADO44170Nobuhiro HIrataEXTRA 10 1
EIKO YASCHIROAI NO REKISHI443031º Higashi Karaokê Taikai – Versão VirtualEXTRA 622
EIKO YASCHIROANATANO MESSAGE44248II Alexandre HayafujiEXTRA 619
EIKO YASCHIROKOROGARU ISHI44289Renato Chibana 2021Extra-6 G211
EIKO YASCHIROSHOWA SAIGO NO AKI NO KOTO44135Alexandre HayafujiEXTRA 5  G111
EISAKU TANAHARAHANA NO TOKI AI NO TOKI44164Centro, Oeste, Sul IIB 24
EISAKU TANAHARASUIKA44289Renato Chibana 2021B-26
ELISA WADAOHISASHIBURINE44261I Centro-OesteSHINJIN 28
ELISA WADASHIROI YUKI44248II Alexandre HayafujiSHINJIN 27
ELISA WADASHIROI YUKI44289Renato Chibana 2021B-37
ELIZA ABEGARASU NO HEYA44135Alexandre HayafujiEXTRA 5  G210
ELTON JODAIJINSEI OTOKO BUSHI44177KanteOkêEXTRA 2 E 18
ELTON JODAIJINSEI OTOKO BUSHI44296 I   Taikai ONLINE KARAOKEEXTRA 2/1
ELZA MAKINODIO COME TI AMO44248II Alexandre HayafujiINTERN MASTER G22
EMANUELLI SAYURI SUGAYAMAHOSHI NO SEKAI44135Alexandre HayafujiDOYO A5
EMANUELLI SAYURI SUGAYAMAO SEU AMOR44135Alexandre HayafujiINTERNACIONAL KIDS11
EMI NISHIYAMASHINE44170Nobuhiro HIrataA114
EMI SAKAGUCHIRINGO NO UTA44135Alexandre HayafujiTIBIKO B12
EMI SAKAGUCHIRINGO NO UTA44177KanteOkêTIBIKO B12
EMI SAKAGUCHISHIRO NEZUMI44177KanteOkêDOYO C8
EMILIA AGUENADINSEI ITIRO44135Alexandre HayafujiOM B MASTER 21
EMILIA AGUENAKOKONI SATIARI44135Alexandre HayafujiB 81
EMILIA AGUENAKOKONI SATIARI44164Centro, Oeste, Sul IIB 9 E 84
EMÍLIA AGUENAKOKONI SATIARI44170Nobuhiro HIrataB83
EMÍLIA MATSUMOTOFUTARI ZAKE44289Renato Chibana 2021B-81
EMILY ARAKAKIITINENSEI NATA NARA44289Renato Chibana 2021Doyo D6
EMILY ARAKAKIITINENSEI NI NÁTARA44296 I   Taikai ONLINE KARAOKEDOYO E  
EMILY ARAKAKIITINENSEI NI NÁTARA44296 I   Taikai ONLINE KARAOKEDOYO E
EMILY ARAKAKIITINENSEI NI NATTARA44135Alexandre HayafujiDOYO D10
EMILY ARAKAKIITINENSEI NI NATTARA44170Nobuhiro HIrataINFANTIL E20
EMILY ARAKAKIITINENSEI NI NATTARA44177KanteOkêDOYO E8
EMILY ARAKAKIITINENSEI NI NATTARA44248II Alexandre HayafujiDOYO E7
EMILY ARAKAKI  ITINENSEI NI NATTARA44261I Centro-OesteDOYO C12
EMILY ARAKAKIITINENSEI NI NATTARA443031º Higashi Karaokê Taikai – Versão VirtualDOYO C9
ETSUKO KUBO NISHIURAINOTI NO HANA44261I Centro-OesteEXT 618