I Karaokê Taikai Virtual da UCEG

Realização: 28 de Junho de 2020, sob coordenação de Margarida Saiki
Jurados: Tereza Kato (presidente), Cláudio Tsutiya e Tadashi Watanabe
Participação: 125 cantores inscritos

Lista dos Campeões

ESP 8/9                       MIKIO HOÇOYA                               
EXTRA9                      AIKO NISHI                             
EXTRA9                      AIKO NISHI                             
EXTRA7                      MASSANORI CHIBANA          
A6                              HELENA ISHIKAWA                
ESP5/6                        REGINA MIYAKE                    
EXTRA6                      YUTARO KIMURA                  
OMOIDE A G              EDUARDO KANAI                   
OMOIDE EXTRA G2   M OSSAMU YORINORI          
A4/5                            ROBERTO AKITA
EXTRA5                      KAZUMI KIMURA                    
S EXTRA 5/6               NELSIO TERASHIMA             
SHINJIN 1                   HIDEAKI TAKARA                   
DOYO E                     EMILY ARAKAKI                     
DOYO C/B                   ISABELLA OSHIRO                
DOYO A                     LIVIA FUGICE                         
TIB C                           LUIZA MIDORI TOMA             
TIB B                           AIKO ARAKAKI                       
TIB A                           LIVIA FUGICE                         
ESP 3/4                       DELPHIS FONSECA               
EXTRA4                      AKIMITSU UTIYAMA              
B 3                               TERUMI TAKENO                   
B 2                               LIGIA DANTAS SEGALLA      
A3                                ROSANA SASAKI                   
OMOIDE B1                CELINA S K IWAMOTO          
OMOIDE A1                MAIKA ISHIGAKI                     
OMOIDE ESP1            SAYURI CUBO                       
OMOIDE EXT1            MARGARIDA SAIKI                
OMOIDE SEXT1         ALBERTO NAKATA                
SUP EXTRA 4             PAULO HASEGAWA               
EXT 3                          MARCELLO TAMASHIRO        
SUP EXT 3                  LENI YAMASHITA                  
B 1                              YOSHIHARU KAWAI               
A2                               JANAINA FIGUEIREDO          
A1                               JONATAS TANAUI                  
ESP 1                          SAYURI CUBO                       
Internacional             LENI YAMASHITA        

Associações Participantes:

ACREPA, ACEMBI, Aexandre Hayafuji, Cocuera, Bunka S B Campo, Fukuhaku, Granja Shiro, Halley, Horizonte, Kiyomi Kanashiro, Kumamoto, Kyoei, Mato Grosso do Sul, Minami, Mogi, Mário Chibana, Nippon, O Casa Verde, O Vila Alpina, Santana, São Carlos, Satie Akamine, Solange Miyagui, Sorocaba, Tadashi Watanabe, Tereza Kato, Tucuruvi, UCEG, CA